Śródlądzie - Monitoring Ptaków Polski

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MZPW)

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych trwa nieprzerwanie od roku 2011. W 2016 roku wydzielono z niego 31 obiektów należących do tak zwanych wód przejściowych, tzn. zbiorników, które są częściowo zasolone, ale pozostają pod dużym wpływem wód słodkich. Ptaki, które tam zimują objęto Monitoringiem Zimujących Ptaków Wód Przejściowych (MZPWP), którego wyniki dostępne są w osobnej zakładce. Mimo tej formalnej zmiany, dane ze wszystkich obiektów są podsumowywane w ramach MZPW, aby zachować ciągłość serii pomiarowej. Dane analizowane są dla 14 gatunków wyszczególnionych jako podstawowe dla obu programów.

W latach 2011-2019 zanotowano wzrost liczebności zimujących populacji 10 z 14 gatunków z grupy podstawowych: głowienki, ogorzałki, czernicy, gągoła, czapli siwej, łabędzia niemego, łabędzia krzykliwego, łyski, perkoza dwuczubego i kormorana. Liczebność krzyżówki, szlachara i bielaczka była stabilna. W przypadku nurogęsia stwierdzono statystycznie istotny, umiarkowany spadek liczebności w analizowanym okresie.

Spośród ptaków wodnych zimujących w Polsce najliczniejszymi w grupie gatunków podstawowych w roku 2019 były krzyżówka (256 674 os.), czernica (56 458 os.), łyska (44 306 os.), gągoł (39 673 os.) i kormoran (33 022 os.).

Wyniki uzyskane podczas dziewięciu sezonów potwierdzają duże znaczenie Zalewu Szczecińskiego z deltą Świny oraz Zatoki Puckiej zewnętrznej i wewnętrznej dla ptaków wodnych zimujących w Polsce, gdzie regularnie przebywa ponad 20 tysięcy zimujących ptaków wodnych. Liczne zgrupowania ptaków przebywały również na zbiornikach zaporowych Śląska (zbiorniki Otmuchowski i Nyski). Łącznie policzono 516 926 os. z grupy podstawowej oraz 236 835 os. należących do pozostałych gatunków.

Zmiany liczebności 20 gatunków ptaków rejestrowanych w ramach MZPW

Wykresy prezentują zmiany liczebności 14 gatunków podstawowych oraz 4 dodatkowych objętych Monitoringiem Zimujących Ptaków Wodnych. Gatunki uszeregowano alfabetycznie wg. nazwy łacińskiej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.